Nelíbí se nám jak volíte. Co s tím? Jednoduše vás zbavíme volebního práva!

Už ani nevím, zda mě to ještě baví. Pořád znovu nacházet důkazy tisíckrát ověřené pravdy, že pro téměř stoprocentní většinu levičáků jsou věci jako lidská práva, rovnost před zákonem, konflikt zájmů i samotný základ demokracie – všeobecné volební právo – jen zástěrkou pro prosazování partikulárních zájmů, netoleranci k jiným názorům a vydírání a okrádání bezbranných menšin…

Co první napadne typického levičáka, když se mu nelíbí výsledky voleb? No jistě, zakázat volit těm, kteří volí „špatně.“ Ne proto, že by byli v konfliktu zájmů, ne proto, že se nepodílejí na financování státu, ne proto, že by neplnili své zákonné povinnosti nebo byli třeba pravomocně odsouzeni. Levičák prostě arbitrárně zvolí první kritérium, u kterého má jistotu, že znemožní výkon volebního práva jím vybrané skupině lidí, aniž by se to dalo obhájit čímkoli jiným, než že se mu daná skupina lidí zrovna nelíbí:

Studentské volby vyhráli Piráti, následovala TOP09 a DSSS. To je na pár facek a zvýšení věkového cenzu. http://t.co/AsLEDEhU@milhanys

Neodpustím si osobnější poznámku:

Zlatý Piráti i TOP09 (a to si o nich nemyslím nic dobrého). Milý pane Hanyši, zkuste uspořádat podobné volby pro důchodce. DSSS se Vám bude bít o první místo s komunisty… Také budete pro zavedení věkového censu?

Vaše touha zbavit volebního práva ty, jejichž názory se Vám nelíbí, vykazuje znaky nejméně tří poměrně dost nechutných levicových ideologií, které se stihly znemožnit už v minulém století (tolik k Vaší poznámce, že jste „byl asi do 23 let úplně naivní“ – nezdáte se mi o mnoho méně naivní ani teď). Pokud chcete volební census, je-li vůbec potřeba nějaký census, tak podle mě lze uvažovat jen o takovém, který bude objektivně spravedlivý, tj. bude logicky a jasně odůvodnitelný, bude vůči každému uplatňován stejně a zároveň ho každý bude moct překonat jen svým vlastním úsilím. Census, který navrhujete Vy, odůvodněný jen tím, že se Vám zrovna teď nelíbí kulaci, Židi, učni nebo třeba listonoši, je pro mě naprosto nepřijatelný.

Věkový census je totální nonsens i jen proto, že pokud už je někdo dost starý na to, aby platil daně, je zaručeně dost starý i na to, aby mohl mluvit do toho, kdo a za co bude jeho peníze utrácet. Nejsem schopen vymyslet žádný jiný census, který by pro mě byl aspoň trochu přijatelný, než census podle toho, zda člověk přispívá na chod státu, nebo si od něj jen bere, tedy census daňový.

Představoval bych si ho tak, že jen ten, kdo od ukončení povinného vzdělávání do státní kasy odvedl na přímých daních víc, než kolik od státu dostává ve formě platu nebo libovolných sociálních dávek, by měl mít právo volit do Poslanecké sněmovny, tedy do té parlamentní komory, která schvaluje státní rozpočet a má tak největší vliv na to, jakým způsobem stát použije prostředky, které od některých svých občanů pod hrozbou násilí vymohl.

Naopak čistí příjemci státních peněz, kteří se volbami do Poslanecké sněmovny dostávají do evidentního konfliktu zájmů, by měli mít právo volit jen do těch zastupitelských orgánů, ve kterých se výše daní nestanovuje, nebo přinejmenších těch, které neurčují (alespoň ne přímo) způsob jejich využití; v našem případě do Senátu, který sice může ovlivnit výši daní, ale z procesu schvalování státního rozpočtu ho Ústava explicitně vylučuje.

Výjimku z daňového censu by snad za určitých podmínek mohli mít studenti (nezapočítával bych jim případné státní dotace na jejich vzdělání) a určitě by ji měli mít lidé na mateřské dovolené, pokud před ní byli čistými plátci, a důchodci, kteří před důchodem byli čistými plátci.

Pokud v této zemi někdo žije, pracuje, dodržuje zákony a odvádí daně, měl by mít právo v ní také volit a rozhodovat, co se s těmi daněmi stane, bez ohledu na nějaké občanství nebo právní subjektivitu. Není to, jako ve Vašem pojetí, otázka úředního posouzení, zda se daná osoba správně narodila, zda má správný věk, správnou barvu kůže, dostatečně vysoké IQ, EQ nebo Vámi schválené politické názory – každý by se mohl rozhodnout, že chce volební právo mít a každý by toho vlastní snahou mohl dosáhnout. Ale samostatní, sebevědomí a schopní voliči by Vám asi příliš nevoněli, že?

Jsem si vědom toho, že nemám patent na rozum, že vše důležité se nemůže vejít do několika odstavců a pokud by se daňový census někdy měl zavádět, určitě by nemohl být tak jednoduchý, jak je napsáno výše. Nicméně trvám na tom, že pokud vůbec přijmeme myšlenku volebního censu za správnou (a to je na další dlouhou debatu), je daňový census nejen jediný, který si zaslouží označení spravedlivý, ale kromě toho by také pravděpodobně jako jediný odstranil ze systému ty politiky, jejichž hlavní volební zbraní je nakupování voličských hlasů za cizí peníze, což jsou shodou okolností právě ti, kteří podle mě státu a jeho občanům škodí nejvíc.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice In Czech se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

5 reakcí na Nelíbí se nám jak volíte. Co s tím? Jednoduše vás zbavíme volebního práva!

 1. milhanys napsal:

  Jelikož je blog věnován mé maličkosti, tak pár poznámek.Ranní tweet vzbudil poměrně rozruch nejen u @Volven. Reálně si nedělám naděje, že by k posunu věkové hranice u volebního cenzu (a ten platí i dnes, není třeba ho zavádět!) došlo a proto byl tweet míněn spíš jako provokace. Přesto bych považoval za optimální hranici 21 let. Nejde o to vyloučit názory, které se nelíbí, ale o kognitivní předpoklady k zvažování různých souvislostí a získané životní zkušeností odjinud než ze školy. Jsou to jen předpoklady a někteří správně argumentují, že blbců je dost i mezi dospělými. Jasně, ale tam už nepomůže nic. Mladí z blbosti většinou vyrostou, jsou-li blbí přiměřeně věku. Kdo v 18 nebyl?Podsouvat mi, že chci brát volební právo těm, jejichž názory se mi nelíbí, není fér. Poněvadž jde o cenzus všeobecný, který platí už dnes. Můžeme se tedy legitimně bavit o jeho posunutí nahoru, či dolů. @Volven využil příležitosti, aby nastínil klasickou libertariánskou ideu volebního cenzu spojenou s placením daní. Tato teze jde proti LIstině základních práv a svobod (narozdíl od cenzu věkového), která předpokládá všeobecné a rovné právo. Daňový volební cenzus by zavedl dvě kategorie občanů: těch, kteří mají práva a mají politickou reprezentaci, která jejich práva hájí, a těch, kteří žádnou reprezentaci nemají. Skvěle toto nedávno vystihl prof. Keller v odpovědi prof. Komárkovi: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=9931

 2. volven napsal:

  @milhanys Rád bych se ohradil – rozhodně nemíním vytvořit kategorii občanů bez politické reprezentace. Dal jsem si záležet, aby bylo jasné, že všichni občané mají mít volební právo. Jen ta komora parlamentu, která rozhoduje o použití daní, by měla volební právo omezené na ty, kteří ony daně platí, resp. kteří na nich státu odvedli alespoň o korunu víc, než kolik jim stát vyplatil; a bylo plně v kompetenci každého jednotlivce, zda chce nebo nechce být voličem i do této komory.V podstatě mi jde o to, že kdo je závislý na příjmu od státu, by o svém příjmu neměl spolurozhodovat v nějakém hlasování; jedná se o klasický střet zájmů a ten by měl být ve zdravé společnosti nepřípustný. Dokonce by se dalo uvažovat o jistém motivačním charakteru takového uspořádání – jak pro voliče, kteří by jistě chtěli mít možnost volit i do PS, tak i pro jejich volené zástupce, kteří by měli důvod se snažit vytvořit voličům tak dobré pracovní a životní podmínky, aby o právo volit do PS nepřišli.Ani si nemyslím, že by toto uspořádání bylo v rozporu s LZSP; jestliže zákon může omezit aktivní nebo pasivní volební právo věkem, což může být samo o sobě velmi nespravedlivé, může ho omezit i jinými podmínkami, jejichž nespravedlnost se mi zdá nesrovnatelně nižší.(Ostatně málokdo zpochybňuje demokratičnost předválečné ČSR, a ta přitom volební právo omezovala značně, vizte např. ozbrojené složky po r. 27.)

 3. Freemanix napsal:

  Já osobně bych nechal volební právo všem, ale nedovolil bych voleným zástupcům šahat na peníze odváděné do státu z přímých daní. Plátci daně by "odhlasovali", jakým způsobem se s jejich penězi naloží a parlament by nemohl svými zákony měnit rozpočtová pravidla.Naivní, samozřejmě. Ale sní se o tom hezky.

 4. volven napsal:

  Pokud někdo zkoušíte komentovat a nejde vám to, komentáře mizí, je mi líto, ale nevím jistě, čím to je. Zkuste použít jiný browser, nebo pokud máte zapnuté pluginy jako Ghostery nebo Noscript, zkuste je vypnout – mohlo by to tím být – zdá se, že některé komentáře Posterous chápe jako spam a pokud nemáte povolený Javascript a/nebo cookies, tak se neobjeví požadavek na vložení captcha, kterým potvrdíte, že o spam nejde.

 5. Jura Jurax napsal:

  Dalo byse taky uděalt to, že váha voličského hlasu by byla nějak výrazně přímo úměrná výši daní z příjmu fyzické osoby odvedených za určité období, U důchodců za určité období před nástupem do důchodu, u osob na mateřské za určité období před jejím nástupem. Volební právo by tak zůstalo všeobecné – nikdo by nebyl vyloučen – a váhu svého hlasu by mohl ovlivnit výší zdanitelného příjmu. U výše daní by nebyl uvažován odpočet na děti.

Komentáře nejsou povoleny.